Ürünlerimiz

  • mymediks
  • mymediksBasic
  • mymediks Assistance
  • gotech ERP

mymediks Nedir?


mymediks, Kişisel Sağlık Kayıtlarınızı oluşturmanız, saklamanız, izlemeniz ve paylaşmanız için geliştirilmiş bir online servistir. Kişisel sağlık bilgilerinizin gizliliğinin bilincinde olan mymediks, bu bilgileri hiçbir şekilde kullanmadığı gibi, üçüncü şahıslarla da paylaşmaz.. Ayrıca, USB Flash Belleklerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir versiyonu da vardır.

mymediks telesağlık
  • mymediks ile, kendi sağlığınızla ilgili kayıtları kendiniz oluşturursunuz.
  • Sağlık kayıtlarınızı izlemek ve güncellemek, kesinlikle sizin kontrolünüz, kararınız ve yetkiniz dahilinde olmaktadır.
  • mymediks kolay ve anlaşılır arayüzü ile müşterilerimizi her alanda düşünerek iOS,android ve Web uygulaması ile her yerde ulaşılabilirliği sağladık..

mymediksBasic Yaşamsal Değerler Takibi

Bu program; kişilerin tansiyon, şeker, ağırlık, vücut kitle indeksi, kandaki oksijen, nabız, solunum sayısı, ateş gibi vital değerleri ile kolesterol değerlerini cep telefonlarına kaydetmelerini, bu değerleri liste ve grafik halinde izleyebilmelerini ve istedikleri kişilere (örneğin doktorlarına) e-mail veya sms ise göndermelerini sağlar. Değerler kullanıcının belirleyeceği ölçü birimleri ile çalışır. Örneğin; ağırlık için kilogram veya pound, kandaki şeker için mmol/L veya mg/dl seçilebilir. Platform : Android, iOS

Program

  • Türkçe işletim sistemine sahip telefonlarda Türkçe,
  • İngilizce işletim sistemine sahip telefonlarda İngilizce olarak çalışmaktadır.

mymediks—Sağlık Assistance ve Evde Bakım Programı

Sağlık alanında hizmet veren; özellikle Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti sunan firmalar ile sağlık alanında Assistance hizmetleri sunan firmalar için geliştirilmiş bir uygulamadır. Web tabanlı mimarisi, son derece parametrik, esnek ve kolay kullanılabilir yapısı, tarayıcı (browser) altında çalışma özelliği ile her yerden, her zaman (7/24) kullanılabilir.

İçerik

> Müşteriler > Parametreler > Tanımlamalar > Kontratlar > Hizmetler > Tıbbi Danışmanlık > Sağlık Bilgileri
> Anamnez > Doktor Bulguları > İlaçlar (ATC) > Hastalıklar (ICD-10) > Ameliyatlar > Girişimler > Tahliller
> Alışkanlıklar > Soygeçmiş Bilgileri > Sağlık Dokümanları > Medikal Künye > Randevu Sistemi > Hatırlatmalar
> İş Akış Kontrol > Stok Sistemi > Cari / Kasa Sistemi > Şikayet / Talep Sistemi > Log (İzleme) Sistemi > Faturalama > Raporlar

Ek Modüller

Bireysel müşteriler için web bağlantı ve izleme Kurumsal müşteriler için web bağlantı ve izleme Bireysel müşteriler için mobil uygulamalar (Android, iOS)

Hedef Sektörler

Evde Bakım Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşları Evde Bakım Hizmeti Veren Firmalar Evde Bakım Merkezleri Yaşlı Bakım Merkezleri Medikal Asistans Hizmeti Veren Kuruluşlar

Özellikleri ve Faydaları

Web tabanlıdır Kullanımı kolaydır Öğrenmesi kolaydır Tüm modülleri tamamen entegredir Komple bir çözümdür Kağıtsız bir çalışma ortamı sunar

gotech ERP Nedir ?


gotech ERP, 1989 yılından beri IBM Çözüm Ortağı olarak faaliyet gösteren ve bugüne kadar birçok uygulama yazılımı geliştirmiş olan Tekimed’in; yılların birikimini, deneyimini ve tecrübesini, günümüzün en son teknolojileri ile birleştirerek hazırladığı, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerindeki firmaların iş süreçlerinin en son bilgi teknolojilerine uyumlu, en verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini sağlayan, Türk Muhasebe Mevzuatı'na uyumlu bir ERP yazılımıdır.

Windows ve Windows Server Ailesi


Sunucuda (Server); Windows, Windows Server işletim sistemleri ve Microsoft SQL Server veritabanı üzerinde çalışır.
İstemcilerde (Client); Windows işletim sistemi olması yeterlidir.
gotech ERP, uluslararası yazılım sertifikasyon ve test merkezi olan Veritest tarafından yapılan Microsoft Platform Test'lerini (Windows Server ve SQL Server testleri) başarıyla geçmiştir. Platform testi sonucunda gotech'in Microsoft Windows Server ve SQL Server ile tam olarak uyumlu çalıştığı tescillenmiştir.

İstemci-sunucu mimarisinde çalışan, esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir, grafik arayüzlü, Windows tabanlı bir yönetim aracı olan gotech ERP çoklu döviz yapısını ve çok şirketli çalışmayı desteklemektedir.

Mevzuata uygun, güçlü ve esnek Genel Muhasebe modülü yapısı ve bu yapı ile entegre olarak çalışan Satınalma, Stok, Satış, Üretim, Maliyet Muhasebesi ve Finans modülleri sayesinde gotech ERP ; her sektördeki firmalar tarafından kullanılabilmektedir.

gotech ERP ile Satınalma'da talepten depolamaya, Satış’ta tekliften faturalamaya, Üretim Yönetimi'nde üretim kaynaklarının planlanmasından üretimin gerçekleştirilmesine kadar tüm süreçlerin istenen ayrıntıda ve entegre bir şekilde izlenmesi sağlanabilmektedir.

İsteğe bağlı olarak ve istenilen bilgiler/dosyalar için kullanıcı tarafından tanımlanarak aktive edilen Log (Tarihçe) Sistemi ile kullanıcılar tarafından yapılan işlemler kullanıcı, işlem ve tarih/saat bazında izlenebilmektedir.

Çoklu şirket desteği mevcuttur. İstenildiği kadar şirket tanımı yapılabilir, ana dosyalar ve parametreler bir şirketten diğerine kolayca kopyalanabilir.

Finansal Raporlar Sistemi ile tek düzen hesap planı ve/veya kullanıcı tanımlı alternatif hesap planı bazında kullanıcı tarafından tanımlanabilen sınırsız sayıda rapor, istenilen para birimi cinsinden alınabilmektedir. Tüm finansal raporlar; tek bir şirket için alınabileceği gibi, sistemde tanımlı olan şirketler içinden istenilenler konsolide edilerek de alınabilmektedir.

Alt modüllerde oluşturularak Genel Muhasebe modülüne aktarılan alt sistem evraklarında yapılacak değişiklikler, evrağın kaynağında yapılarak ilişkili muhasebe hareketinin de otomatik olarak düzeltilmesi sağlanmakta ve tam anlamıyla entegre bir yapı oluşturulduğundan alt sistemler ile muhasebe mutabakatı otomatik olarak yapılmaktdır.

Çoklu döviz desteği ve çok dövizli yapısı sayesinde modüllerindeki tüm işlemler Hareket Para Birimi, Lokal Para Birimi, Kart Para Birimi ve Firma Para Birimi şeklindeki dört adet para birimi bazında tutulmakta ve takip edilmektedir. Günlük pariteler ve döviz kurları internet vasıtasıyla TCMB'den otomatik olarak alınabilmektedir.

İstekler doğrultusunda ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen güvenlik sistemi sayesinde Şirket, Modül, İşlem ve Kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir. Ayrıca kullanıcı ve işlem bazında ekleme, silme, düzeltme, izleme, yazdırma ve aktarma yetkileri tanımlanabilmektedir.

gotech ERP tarafından üretilen tüm raporlar ve görüntüler Excel, Text, HTML ve XML formatlarına istenilen dosya isminde aktarılabilir ve istenilen yerde saklanabilir.

gotech ERP Modülleri


Genel Parametreler Sistemi


gotech ERP Yazılımı’in tüm modülleri için gerekli olan parametrelerin ve bilgilerinin girişinin ve bakımının yapıldığı, takibini yapacağınız şirketlerinizin tanımlandığı modüldür.


Genel Muhasebe Sistemi


gotech ERP'in modüllerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin aktarılarak depolandığı ve mevuzata uygun olarak raporlandığı modüldür. Genel Muhasebe modülünden girilen ve/veya diğer modüllerde (alt sistemlerde) oluşturularak Genel Muhasebe modülüne aktarılan fişler anında ve eşzamanlı olarak hesaplara aktarılmaktadır. Bu sayede, istendiği ve gerektiği her zaman diliminde, firmanızın yasal durumunu görebilir ve raporlayabilirsiniz.


Kasa Sistemi


Firmanızın nakit işlemlerinin yapılması, düzenlenmesi, izlenmesi Kasa modülü ile yapılabilir. Bu modül ile; nakit tahsilatlar, nakit ödemeler, bankalara yatırılan ve çekilen nakit tutarlar, çek/senet tahsilatları ve ödemeleri, nakit gelir ve gider faturaları, alınan ve verilen serbest meslek makbuzları, kasalar arası para transferleri gibi işlemler yapılabilir ve bu işlemler Genel Muhasebe, Cari Hesaplar, Banka gibi modüllerle entegre çalışabilir.


Banka Sistemi


Firmanızın, bankalarla yapmış olduğu ticari hareketlerini girerek banka hesaplarını düzenlediği ve takip ettiği modüldür. Bu modül ile; bankalardaki ticari ve kredi hesaplarınızın tüm işlemlerini yapabilir, bu işlemleri ve bu işlemler sonucunda oluşan bilgileri raporlayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.


Cari Hesaplar Sistemi


Cari Hesaplar modülü ile, firmanıza ait cari hesapların finansal durumunu takip edebilirsiniz. gotech ERP içinde Cari Hesaplar; Müşteriler, Satıcılar ve Diğer olmak üzere üç grupta çalışmaktadır.


Çek/Senet Sistemi


Firmanızın, Finansman ve Genel Muhasebe sistemi içerisinde, alınan ve verilen tüm çeklerin ve senetlerin işlemlerinin yapılmasına, bordrolarının hazırlanmasına olanak sağlayan modüldür.


Stok Sistemi


Firmanızın bünyesinde bulunan tüm stok kalemlerine ait miktarsal ve tutarsal bilgilerin depolandığı, işlendiği ve raporlandığı modüldür. Tüm malzeme hareketlerini ve ambarları takip eder.


Satış Sistemi


Satış modülü; talep-teklif aşamalarından başlayarak,
sipariş – sevk – irsaliye – faturalama ile devam eden işlemler zincirini kontrol ve takip eder. Stok, üretim ve dolayısyla Satın Alma modülleri ile beraber çalışarak oluşan sonuçları Cari Hesaplar ve Genel Muhasebe modüllerine aktarır.


Satınalma Sistemi


Satınalma modülü; taleplerin bildiriminden sağlayıcı faturalarının teslim alma irsaliyeleri ile ilişkilendirilmesine kadar geçen süreç içindeki tüm fonksiyonları içerir. Taleplerin ilgili departman/personeller tarafından sisteme kaydedilmesini, gözden geçirilerek sonuçlandırılmasını (onaylama), değişik sağlayıcılardan teklif isteme evraklarının hazırlanmasını, sağlayıcılardan alınan teklif bilgilerinin güncellenmesini ve gelen tekliflerin değerlendirilerek satınalma siparişlerinin oluşturulmasını sağlar.


Üretim Sistemi


Üretim modülü; üretim kaynaklarını tanımlamak, planlamak, çalıştırmak, kontrol etmek ve yönetmek, raporlamak konularında kuruluşlara yardımcı olacak araçları sunan bir modül olup ayrıca kuruluşlara, müşteri taleplerini zamanında ve istenilen kalitede teslim edebilmeleri için, gerekli operasyonel değişiklikleri yapmalarına ve üretim süreçlerini mümkün olduğunca basitleştirmelerine yardımcı olacak olanakları da sağlar.


Maliyet Muhasebesi Sistemi


İşletmelerin ürettiği yarı mamul ve mamullerin maliyetinin bulunmasını sağlar. Destek raporları ve görüntüleri ile işletme faaliyetlerini kontrol etmeye ve planlamaya yardımcı olduğu gibi alınacak kararlara da ışık tutar. Dönemsel bazda; sarf mahsubunu, maliyet mahsubunu ve satılan malın maliyeti mahsubunu otomatik olarak oluşturur.


Personel Sistemi


gotech ERP Personel Sistemi; kuruluşların tahakkuk ve personel sicil işlemlerini rahatlıkla ve sorunsuz bir şekilde, yasal mevzuata uygun olarak yerine getirmelerini sağlar. Ay içinde sınırsız tahakkuk olanağı sağlayarak, tahakkuk bilgilerini içeren mahsup fişlerini otomatik olarak oluşturur ve Genel Muhasebe Sistemi'ne aktarır.


Finansal Raporlar Sistemi


Bu modül ile; gotech ERP içinde takibini yaptığınız firmalarınız için, firma bazında ve/veya konsolide olarak alabileceğiniz finansal raporlar oluşturabilirsiniz. Raporlarınızı tek düzen hesap planı çerçevesinde oluşturabileceğiniz gibi ikinci bir (alternatif) hesap planı tanımlayarak bu hesap planı bazında da oluşturabilirsiniz. İkinci (alternatif) hesap planı özelliği, yurt dışına raporlama yapan yabancı firmalar ile yabancı ortaklı firmalar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.


Demirbaş Sistemi


Log Sistemi, gotech ERP içinde kullanıcılar tarafından yapılan giriş, değişiklik ve silme işlemlerinin kronolojik sırada kayıt altına alınması ve istendiği zaman izlenebilmesidir. Dolayısıyla, gotech ERP / Log Sistemi’ndeki log kayıtları; kullanıcıların yaptıkları tüm işlemler için; kullanıcı ismi, işlemin tipi, işlemin yapıldığı zaman (tarih ve saat) ve işlem yapılan kaydın bilgilerini kapsar ve bu bilgileri saklar. Hangi dosyalar için log takibi yapılacağı (log tutulacağı) kullanıcı tarafından son derece basit bir şekilde belirlenir. Log tutulan dosyalara ait log kayıtlarının (yeni giriş, değişiklik ve silme işlemlerine ait kayıtların) görüntülenmesi ve istenirse program dışına aktarılması (text, excel, html, xml olarak) sağlanır. Log kayıtları; işlem tipi, kullanıcı ve tarih aralığı bazında filtrelenebilir ve izlenen dosyaya ait istenilen alan(lar)a göre sıralanabilir.


Log Sistemi


Log Sistemi, gotech ERP içinde kullanıcılar tarafından yapılan giriş, değişiklik ve silme işlemlerinin kronolojik sırada kayıt altına alınması ve istendiği zaman izlenebilmesidir. Dolayısıyla, gotech ERP / Log Sistemi’ndeki log kayıtları; kullanıcıların yaptıkları tüm işlemler için; kullanıcı ismi, işlemin tipi, işlemin yapıldığı zaman (tarih ve saat) ve işlem yapılan kaydın bilgilerini kapsar ve bu bilgileri saklar. Hangi dosyalar için log takibi yapılacağı (log tutulacağı) kullanıcı tarafından son derece basit bir şekilde belirlenir. Log tutulan dosyalara ait log kayıtlarının (yeni giriş, değişiklik ve silme işlemlerine ait kayıtların) görüntülenmesi ve istenirse program dışına aktarılması (text, excel, html, xml olarak) sağlanır. Log kayıtları; işlem tipi, kullanıcı ve tarih aralığı bazında filtrelenebilir ve izlenen dosyaya ait istenilen alan(lar)a göre sıralanabilir.


Yılsonu İşlemleri


Bu modül ile; gotech ERP içinde işlemlerini takip ettiğiniz şirketlerinizin- yeni yıla geçiş ve devir işlemlerini yapabilirsiniz.
- Yılsonu işlemleri ile;
* Şirket(ler)inizin eski yılındaki parametre ve ana dosya kayıtlarını aynen yeni yıla kopyalabilirsiniz.
* Eski yıl devrini yapmadan yeni yılda çalışmaya devam edebilirsiniz.
* Devir kayıtlarını isterseniz program ile oluşturabilir, isterseniz manuel olarak girebilirsiniz.
* Devir işlemini iptal edip tekrar yapabilirsiniz.