Hizmetlerimiz

 • Danışmanlık Hizmeti
 • Destek ve Bakım
 • Özel Yazılım

Danışmanlık

Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı günümüzde bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanmak gerekmektedir. Bilgi teknolojilerinin bir parçası olan yazılımların maksimum esnekliğe sahip olması, firmaların iş süreçlerine ve organizasyon yapılarına uyum sağlaması, onlara değer katması ve pazarın dinemiklerine ve değişimlerine de cevap verebilecek kıvraklıkta olması gerekmektedir.

Özel yazılım danışmanlığı- tekimed yazılım danışmanlığı
  Tüm bunların yanısıra, işletmelerin iş süreçlerinin ve organizasyon yapılarının da gözden geçirilerek iyileştirilmesi ve en uygun şekliyle yeni düzene aktarılması gerekmektedir. Yani diğer bir ifadeyle tek başına yazılım veya tek başına süreç ve organizasyon iyileştirilmesi yeterli olmamakta, “komple çözüm” yaklaşımı ve metodunu uygulamak kaçınılmaz olmaktadır. Tamamen bu yaklaşımla hazırlanan Yazılım Çözümlerimiz ile bu amaç için işletmelere sunulan Tekimed Danışmanlık Hizmeti birlikte bir metodoloji oluşturmaktadır.

Tekimed Yaptığı her Projede Sonuna Kadar yanınızda..

gotech ERP uygulamasının kullanımını sürekli ve verimli kılmak amacıyla sunulan hizmetlerdir. Teknolojik ve içerik açısından sürekli gelişen ve değişen gotech uygulamasının yeni özelliklerini ve olanaklarını müşterilerimize aktarmayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sonuçlarını müşterilerimizle sürekli paylaşmayı, müşterilerimizin gotech ERP uygulamasını kullanırken karşılaşabileceği sorunları en kısa sürede çözmeyi hedefleyen faaliyetleri kapsar.

ERP Yazılım Destek ve Bakım Hizmeti

Bu Hizmetler İle!

 • İşletmeler gotech ERP uygulamasının potansiyelini sonuna kadar kullanmış olurlar.
 • gotech ERP uygulamasının daha verimli, daha etkili, daha hızlı ve düşük maliyetli çalışması sağlanarak işletmelerin hedeflerine ulaşılmasına çok büyük katkıda bulunulmuş olur.
 • Değişen pazar koşullarının sonucunda oluşan müşteri ihtiyaçlarının, sürekli geliştirilen gotech uygulaması ile karşılanması sağlanır.
 • Kullanım sırasında oluşan soruları cevaplanarak, karşılaşılabilecek sorunlar çözülerek zaman tasarrufu ve problemsiz çalışma ortamı sağlanır.

Özel Yazılım (Uygulama) Geliştirme

Yazılım (Uygulama) geliştirme hizmetleri Tekimed’in kurulduğu 1989 yılından bugüne kadar süregelen en temel işi ve hizmetidir. 1989 yılından bugüne kadar kazandığımız deneyim, tecrübe ve birikimimiz ile orta boy sistemler, istemci-sunucu mimariler ve web tabanlı sistemler için çok çeşitli konularda yazılımlar/uygulamalar ürettik ve bundan sonra da üretmeye hazırız ve devam ediyoruz.

Tekimed Yazılım, Özel ERP Yazılım (Uygulama) Geliştirme Hizmeti
  İhtiyaçlarınız doğrultusunda, firmanıza özel geliştirilen yazılımlarımız; firmanızdaki iş süreçleri gözetilerek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde hazırlanır. Size özel geliştirdiğimiz bu yazılımlarda, pratik kullanım ve hızlı veri girişi en az içerik ve kapsam kadar önemle ele alınır; muhtemel kullanıcı hatalarını minimuma indirecek yöntemler geliştirilir. Kullanmakta olduğunuz, mevcut başka yazılımlarla entegrasyon yapılarak mükerrer veri girişinin önüne geçilir ve kolay bir kullanım ortamı oluşturulur. İhtiyaç halinde, hazırlanan sistem en son teknolojik veri toplama cihazları kullanılarak hızlı ve hatasız veri ile otomatik olarak beslenir. Bu sayede işletmenizdeki hareketleri on-line izlemeniz mümkün olmaktadır.